• cacawan.jpg

Welcome to Barangay Cacawan Official Website!

 

VISION

Magkaroon ng katuparan ang mga pangarap na maibsan ang kahirapan ng pamumuhay at maiangat ang antas ng edukasyon at mapanatili ang katahimikan ng pamayanan, malusog na mamamayan at maunlad na barangay na may pagpapahalaga sa kalinisan at may takot sa Diyos.

 

MISSION

Magkaroon ng pamayanan ng may pagkakaisa, pantay at bukas na pamahalaan para sa lahat upang sa hinaharap ay tuloy-tuloy na pag-unlad.

 

Barangay Goals & Objectives

Magkaroon ng maayos at sapat na pamumuhay.

Mabawasan ang mga kabataang hindi nag-aaral.

Magkaroon ng malinis at luntian na kapaligiran.

Magkaroon ng tamang disiplina sa sarili. Maiwasan ang di karapat-dapat sa pamayanan.

Magkaroon ng pagmamahal sa kapwa at may pagpapahalaga sa kalinisan.

Magkaroon ng patay at bukas na pamahalaan para sa lahat.

 

 

 

 

 

 

Login Form