• cacawan.jpg

 

 GEOGRAPHICAL RESOURCES ENDOWNMENT 

Ang barangay Cacawan ay napakalapit sa kabayanan ng pinamalayan. Ito ay nas ahilaga(North) ng barangay Sta. Isabel, timog (south) ng barangay Zone IV, Silangan (east) ng barangay Wawa, kanluran (west) ng barangay Sta. Rita.

Uri ng barangay: urban

Ang kabuuang lawak ng barangay Cacawan ay 220,3900 sq.km

 

 

 

Login Form